top of page
Szukaj

1 września 2021 - nowe wytyczne sanitarne i higieniczne w szkołach


Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało nowe wytyczne sanitarne i higieniczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało nowe wytyczne sanitarne i higieniczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Wytyczne te stanowią zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest zapewnienie bezpiecznej oraz higienicznej organizacji zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. W wytycznych znalazły się zalecenia i rekomendacje dotyczące:

 • organizacji zajęć,

 • higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,

 • gastronomii,

 • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników,

 • szczepień przeciw COVID-19.

a także

 • instrukcji mycia rąk,

 • instrukcji dezynfekcji rąk,

 • instrukcji prawidłowego zdejmowania maseczki,

 • instrukcji prawidłowego zdejmowania rękawiczek,

 • wykazu produktów biobójczych,

 • zaleceń w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
Dodatkowe informacje:3361 wyświetleń

Comments


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page