top of page
Szukaj

Czy można informować swoich pracowników o fakcie zakażenia koronawirusem kogoś z personelu.W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w Polsce oraz wysokim prawdopodobieństwem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 pracodawcy zastanawiają się, czy mogą informować swoich pracowników o fakcie zakażenia koronawirusem kogoś z personelu.

Pomocne w odpowiedzi na to pytanie może być stanowisko przedstawione na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że w określonych sytuacjach informowanie pracowników, że jeden z nich ma pozytywny wynik, jest uzasadnione.

Zgadzamy się z tym stanowiskiem, dlatego pragniemy przytoczyć Państwu najważniejsze kwestie poruszone w stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich:


Rzecznik Praw Obywatelskich w pierwszej kolejności wskazuje, że pracownik ma obowiązek informowania pracodawcy o swoim zakażeniu. Wynika to z norm ogólnych Kodeksu pracy - pracownik jest obowiązany przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 100 § 2 pkt 3), a także dbać o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4).

W kwestii dalszego przekazywania tej informacji wskazuje dwie różne procedury – tą prowadzoną przez sanepid w ramach dochodzenia epidemiologicznego oraz wewnętrzną procedurę w zakładzie pracy, zależną od pracodawcy.

W pierwszej kolejności Informacja o dodatnim wyniku badania zostanie przekazana do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Następnie, po pojawieniu się informacji w systemie, stacja ta rozpoczyna procedurę dochodzeniową. Zostanie przeprowadzony wywiad, w którym osoba zakażona zostanie m.in. poproszona o sporządzenie listy osób, z którymi się ostatnio kontaktowała. Następnie zostanie podjęta decyzja o objęciu, lub nie, tych osób kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym. W związku z powyższym możliwe jest, że część pracowników i tak dowie się o pozytywnym wyniku testu danej osoby, ponieważ otrzyma tę informację od pracownika sanepidu.

W dalszej części Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że zgodnie z art. 2092 Kodeksu pracy w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany m.in. niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony. Takim działaniem powinno być na przykład odpowiednie zabezpieczenia miejsca pracy pracownika w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich pracodawca powinien poinformować pozostałych pracowników, ale wyłącznie tych, którzy mogli mieć styczność z osobą zarażoną, w celu eliminacji ryzyka lub dalszego ryzyka rozpowszechniania się wirusa w zakładzie pracy. Jest to przede wszystkim zadanie inspekcji sanitarnej, jednakże – jak wskazano w komunikacie – zwłaszcza w sytuacji znacznych opóźnień, ze względu na liczbę wykonywanych zadań, wydaje się właściwe i mieszczące w zadaniach oraz obowiązkach ciążących na pracodawcy, w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, z jednoczesnym ograniczeniem zakresu ingerencji w prawo prywatności pracownika zarażonego.


Czy można informować swoich pracowników o fakcie zakażenia koronawirusem kogoś z personelu.

1012 wyświetleń

Comments


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page