top of page

Analiza Ryzyka w szkole

Analiza Ryzyka to wykonanie audytu w siedzibie zamawiającego oraz opracowanie i przekazanie raportu w formie dokumentu.
Możemy go wykonać po raz pierwszy lub zaktualizować istniejący dokument, jeżeli został wykonany w przeszłości.

 

WYKONUJEMY AUDYTY I OPRACOWUJEMY
DOKUMENT ANALIZY RYZYKA
DLA KAŻDEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.

 

Do przeprowadzenia audytu potrzebne będą informacje oraz rozmowy z osobami reprezentującymi:

  • sprawy organizacyjne – informacje o lokalizacji pomieszczeń, środki zabezpieczeń, podział obowiązków i odpowiedzialność osób, polityka kluczy, dostęp do pomieszczeń

  • sprawy techniczne – informacje o archiwizacji danych, zabezpieczeniach sprzętowych czy programowych

  • sprawy pracownicze – informacje o wykorzystywanym na stanowisku oprogramowaniu, dokumentach papierowych i ich obiegu 

  • dział gromadzący dane klientów i współpracowników – informacje o wykorzystywanym na stanowisku oprogramowaniu, dokumentach papierowych i ich obiegu

  • dział gromadzący dane uczniów oraz ich rodziców (w przypadku instytucji tj. placówki oświatowe) – informacje o wykorzystywanym na stanowisku oprogramowaniu, dokumentach papierowych i ich obiegu

CZAS REALIZACJI AUDYTU 3-5 GODZIN


Czas realizacji audytu na miejscu jest regulowany na podstawie, ilości pracowników, wielkości placówki czy ilości jej oddziałów ok. 3-5 godzin.

Po zebraniu informacji następuje weryfikacja ilości danych potrzebnych do realizacji raportu; niekiedy potrzebna jest dodatkowa informacja w postaci wysłanych pytań. Czas na wykonanie raportu jest ustalany indywidualnie.

Wykonaliśmy setki audytów. To najlepsza i najtańsza usługa.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, prosimy o kontakt:
61 8280 921 lub kontakt@rodosfera.pl 

Czekamy na Twoją placówkę!

bottom of page