top of page

Szkoła a przepisy RODO
 

Ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o ochronie danych (GDPR) określane polskim skrótem RODO, stanowi akt będący zbiorem przepisów wyznaczających ogólny kierunek powinny przyjmować te tworzone na obszarze krajowym. Bezpośrednim uzupełnieniem RODO jest polska ustawa o ochronie danych osobowych. Niemniej do RODO powinny być dostosowane przepisy prawa krajowego regulujące działalność różnych sektorów, w tym samorządów, samorządowych jednostek organizacyjnych czy szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych.

 

RODO szkoła

Sektor oświaty, w tym szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły artystyczne, szkoły policealne, szkoły specjalne, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze oraz przedszkola i żłobki, również dopasował się do RODO. Jednostki oświatowe powinny realizować obowiązek informacyjny, prowadzić rejestr czynności przetwarzania czy nadawać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Określone przepisy regulują m.in. zakres danych, które każda szkoła, przedszkole lub żłobek mogą przetwarzać w ramach prowadzonej działalności.

 

RODO dla szkoły
 

Jako firma specjalizująca się w tematyce ochrony danych osobowych, obsługujemy wszelkiego rodzaju jednostki oświatowe, centra usług wspólnych (CUW), urzędy miast i gmin, muzea, biblioteki, kina, ośrodki sportu i rekreacji, domy kultury, centra kształcenia zawodowego.

RODO dla szkoły i innych jednostek oświatowych to usługa świadczona dla jednostek na terenie całego kraju. Skierowana przede wszystkim do tych, które potrzebują pomocy w organizacji systemu z zakresu ochrony danych osobowych, w tym wsparcia dla osób pełniących już funkcję inspektora ochrony danych w danej jednostce.

Zakres naszych usług RODO dla szkoły:


RODO szkoła - RODO dla szkoły


 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, prosimy o kontakt:

61 8280921 lub kontakt@rodosfera.pl​​

rodo szkoła
bottom of page