top of page
Szukaj

Baza konfiguracji CMDB - nowy obowiązek placówki oświaty w ramach KRI

Zaktualizowano: 18 sty 2023

Zainteresowane placówki prosimy o kontakt: kontakt@rodosfera.pl


CMDB oznacza Configuration Management Database co można przetłumaczyć jako baza danych zarządzania konfiguracją i jest to dokument zawierający informacje o zasobach sprzętowych i programowych oraz relacji między nimi. Inne określenie CMDB to Rejestr zasobów teleinformatycznych.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określa szereg kryteriów, które należy spełnić, żeby móc uznać, że dany podmiot jest zgodny z jego założeniami.

Wśród stawianych wymagań wymienia się m.in.

„Utrzymywanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację” - § 20 ust. 2 pkt 2).


Formą dostosowania się jednostki do powyższego punktu jest zaprowadzenie bazy konfiguracji CMDB. Zanim przejdziemy do wyjaśnienia czym jest taka baza, należy podkreślić, że nie jest ona równoznaczna z przeprowadzaną okresowo inwentaryzacją środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, która co prawda uwzględnia zasoby informatyczne ale jedynie w kontekście samego sprzętu i jego amortyzacji.


Jak wspomnieliśmy, skrót CMDB to angielski skrót, który oznacza Configuration Management Database co można przetłumaczyć jako baza danych zarządzania konfiguracją i jest to baza danych, która służy do przechowywania informacji o zasobach sprzętowych i programowych oraz relacji między nimi. Inne określenie CMDB to rejestr zasobów teleinformatycznych.


W CMDB rejestruje się takie typy danych dotyczące m.in.:

  • sprzętu komputerowego

  • oprogramowania

  • sieci

  • lokalizacji

  • dokumentacji

  • licencji


A zatem jest to repozytorium, które przechowuje informacje na temat elementów składowych tworzących infrastrukturę IT. Jego podstawowym celem jest możliwość kontrolowania stanu zasobów, w skład których wchodzą urządzenia, systemy, oprogramowanie czy licencje celem podejmowania określonych decyzji we właściwym czasie. Dzięki prowadzeniu aktualnej bazy CMDB można chociażby stwierdzić, które licencje dobiegają końca a które oprogramowanie czy sprzęt wymagają wymiany, gdyż nie spełniają już właściwie zadań, do których są wykorzystywane.

Tworzenie bazy konfiguracji CMDB jest procesem żmudnym i czasochłonnym, zwłaszcza jeśli jest wykonywane równolegle z codziennymi obowiązkami a samo budowanie bazy następuje od podstaw. Przepisy nie określają jednak jednoznacznie, że proces ten musi być przeprowadzony własnymi siłami. Całość można zlecić podmiotowi zewnętrznemu.


Wypełnienie przez placówkę obowiązku stworzenia i aktualizowania bazy konfiguracji CMDB nie musi być drogie. Na prośbę dyrektorów opracowaliśmy unikatową metodę zdalnego audytu, który wykonujemy wspólnie, dzięki czemu gotową bazę można stworzyć w kwocie do 1500 zł.

Zainteresowane placówki prosimy o kontakt: kontakt@rodosfera.pl


Dodatkowe informacje:


1075 wyświetleń

Comments


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page