top of page
Szukaj

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku.


Zalecenia GIS, MZ i MEN dla zwiększenia bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka zakażenia w czasie epidemii COVID-19.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19.

Przygotowane wytyczne zostały podzielone na cztery części:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas wypoczynku.

  • Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku.

  • Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku.

  • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

Dodatkowo przypominamy, że pod adresem https://wypoczynek.mein.gov.pl/ znajduje się baza wypoczynku prowadzona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, do której organizatorzy wypoczynku mogą już zgłaszać organizowane przez siebie wyjazdy. Dzięki niej rodzice w łatwy i szybki sposób sprawdzą wiarygodność organizatora (kolonii, obozu), który musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty.

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-roku

746 wyświetleń

Comments


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page