top of page
Szukaj

MEN - najnowsze zmiany w przepisach od 1 września 2021 r.

Zaktualizowano: 18 sie 2021Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiły się informacje o zmianach w przepisach, które zaczną obowiązywać od 1 września 2021 r.

Zgodnie z przekazanymi informacjami Minister Edukacji i Nauki 13 sierpnia 2021 r. podpisał projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w poniższych sprawach:

  1. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;

  2. podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia;

  3. ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Zmiany dotyczą:

  1. wykazu lektur z języka polskiego na wszystkich etapach kształcenia – obowiązują od 1 września 2021 r.;

  2. wprowadzenia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum podstawy programowej dla przedmiotu historia tańca w zakresie rozszerzonym – zmiana wejdzie w życie 1 września 2023 r.;

  3. warunków i sposobu realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie – zmiana obowiązuje od 1 września 2021 r.


Szczegółowe informacje dotyczące zmian znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiany-w-kanonie-lektur--rozporzadzenie-podpisaneDodatkowe informacje:1031 wyświetleń

Comments


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page