Szukaj

Nowy rok szkolny – obowiązki dot. RODO

Przypominamy o realizacji jednego z podstawowych obowiązków ciążących na Administratorze Danych Osobowych

W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego chcielibyśmy przypomnieć o jednym z podstawowych obowiązków, który związany jest z przetwarzaniem danych osobowych. Należy przy tym mieć świadomość, że nie dotyczą jedynie nowych uczniów, ale także ich rodziców, osób upoważnionych do odbioru dzieci ze szkoły lub przedszkola oraz pracowników, którzy rozpoczynają pracę od nowego roku szkolnego.

Każda osoba, której dane osobowe jednostka oświatowa zaczyna przetwarzać musi zostać poinformowana o:

 1. Danych administratora.

 2. Danych inspektora ochrony danych.

 3. Celu w jakim dane będą przetwarzane.

 4. Podstawach prawnych przetwarzania (jeśli takie występują).

 5. Źródle pochodzenia danych, jeżeli jest inne niż osoba, której dotyczą.

 6. Przesłankach przetwarzania (zgoda, obowiązek prawny, zawarcie umowy itd.).

 7. Prawach, które przysługują osobie w związku z przetwarzaniem jej danych.

 8. Okresie przechowywania danych osobowych.

 9. Odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym przetwarzane dane są udostępniane.

 10. Informacji o przekazywaniu danych do państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.

 11. Informacji o tym, czy dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.


Powyższe informacje należy przekazać przede wszystkim:

 1. Rodzicom uczniów, których dane będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających ze statutowych i ustawowych obowiązków ciążących na jednostce oświatowej.

 2. Osobom, które zostały upoważnione przez rodziców do odbioru uczniów po zajęciach.

 3. Nowym pracownikom, którzy mają podjąć zatrudnienie.


Dodatkowe informacje:


354 wyświetlenia

Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się