top of page
Szukaj

Czy nagrywanie nauczyciela jest legalne?

Zaktualizowano: 13 lut 2023

Odpowiedź na pytanie czy i kiedy można nagrywać nauczyciela w trakcie prowadzenia zajęć lub wykonywania innych obowiązków szkolnych.


Często nauczyciele zastanawiają się, czy mogą być nagrywani przez uczniów i rodziców. Legalność nagrywania, udostępnianie nagrań, stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych oraz nagrywanie rozmów, których osoba nagrywająca nie jest stroną.

Legalność nagrywania

Należy zauważyć, że w Polsce brak jest przepisów, które zakazywałyby nagrywania rozmów, których stroną jest osoba nagrywająca. Oznacza to, że co do zasady nagrywanie takich rozmów jest dozwolone.

Ograniczenia w tym zakresie mogą być przewidziane na poziomie statutu szkoły, gdzie mogą pojawić się zapisy zakazujące korzystania z telefonów komórkowych na lekcji czy też wprost nagrywania nauczycieli.


Udostępnianie nagrań

Inaczej przedstawia się kwestia udostępniania nagrań, np. w Internecie. Zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Dodatkowo publikowanie takich treści bez zezwolenia osób nagranych może naruszać ich dobra osobiste, a co za tym idzie mogą one potem dochodzić swoich roszczeń przed sądem i domagać się zadośćuczynienia.


Stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych

Samo nagrywanie rozmów na własny użytek nie będzie objęte stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), gdyż zastosowanie będzie miało tutaj wyłączenie z tytułu czynności o czysto osobistym charakterze. Może to jednak ulec zmianie w przypadku publikowania tych nagrań w Internecie, ponieważ ciężko byłoby wtedy mówić o czynności czysto osobistej.


Nagrywanie rozmów, których nie jesteśmy stroną

Art. 267 § 3. Kodeksu karnego przewiduje karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do lat 2 dla osoby, która w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniona, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.


Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie RODOsfera.pl piszemy o najważniejszych obowiązkach prawnych wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.


Przeczytaj również:


10 754 wyświetlenia

Comments


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page