top of page
Szukaj

Nowi nauczyciele - obowiązek przeszkolenia przed rozpoczęciem pracy

Zaktualizowano: 15 sty 2023

Czy szkolenia są obowiązkowe? Co to jest szkolenie abonamentowe? Dlaczego podstawowe zagadnienia RODO już nie wystarczą?


Abonamentowy dostęp do szkolenia online, z którego w każdej chwili można korzystać, pozwala na przeszkolenie danej osoby tuż po rozpoczęciu zatrudnienia, nie ponosząc dodatkowych kosztów oraz bez potrzeby oczekiwania na zebranie większej liczby pracowników.

Każdy nauczyciel, pracownik administracyjny i obsługowy, który wykonuje swoje obowiązki służbowe, zobowiązany jest również do przestrzegania zasad prawidłowego przetwarzania danych osobowych, jeśli do takiego przetwarzania dochodzi. W związku z powyższym niezbędnym jest przygotowanie pracownika do wykonywania obowiązków służbowych w taki sposób, żeby wiedział jakie zasady związane z ochroną danych osobowych stosować oraz do kogo zwrócić się w razie wątpliwości co do legalności wykonywanych operacji na danych lub wystąpienia incydentu. Najprostszym sposobem jest przeszkolenie danej osoby z zakresu zagadnień związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

PODSTAWA PRAWNA W tym miejscu należy wspomnieć o obowiązku wynikającym z art. 24 RODO. Dotyczy on wdrożenia przez administratora odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią, że przetwarzanie będzie odbywało się zgodnie z prawem. Wśród środków organizacyjnych wymienia się m.in. szkolenia podnoszące świadomość personelu upoważnionego, w imieniu administratora, do przetwarzania danych osobowych.

NOWY TYP SZKOLEŃ Zorganizowanie szkolenia o określonej tematyce z reguły nie stanowi problemu, a gdy jest ono skierowane do większej grupy osób, jego koszty mogą być relatywnie niewielkie. Jednak co w przypadku, gdy rotacja pracowników jest na tyle duża, że każdorazowe szkolenie nowozatrudnionej osoby staje się znaczącym kosztem?

Jedną z odpowiedzi może być abonamentowy dostęp do szkolenia online, z którego w każdej chwili można skorzystać. Tym samym pozwala na przeszkolenie danej osoby tuż po rozpoczęciu zatrudnienia, nie ponosząc dodatkowych kosztów oraz bez potrzeby oczekiwania na zebranie większej liczby pracowników.

NOWY ZAKRES SZKOLENIA Co do zakresu szkoleń dot. ochrony danych osobowych należy zauważyć, że podstawy RODO to stanowczo za mało.

Wśród najczęściej wymienianych naruszeń, wskazywanych przez UODO, prym wiedzie błędna wysyłka korespondencji mailowej.


Błędy związane są z reguły z dwiema sytuacjami:

  1. Wysyłką wiadomości e-mail do wielu odbiorców jednocześnie, poprzez umieszczenie kilku adresów e-mailowych w polu „Do” zamiast użycia funkcji UDW – ukryj do wiadomości lub (BCC – blind carbon copy)

  2. Wysyłką do jednego odbiorcy z użyciem błędnego adresu.

W związku z powyższym, sugerujemy rozszerzenie tematyki szkoleń o zagadnienia cyberbezpieczeństwa. SUGEROWANE ROZWIĄZANIE


Poniższe szkolenie zostało stworzone wg powyższych zasad w taki sposób, że każda jednostka otrzymuje własny, roczny dostęp z hasłem, które można udostępnić pracownikom do obejrzenia w domu lub odtworzyć go na dużym ekranie dla wszystkich. Do szkolenia dołączany jest certyfikat ukończenia oraz lista do zebrania podpisów potwierdzających zapoznanie się pracowników ze szkoleniem, co może być przydatne przy ewentualnej kontroli.

Po zapoznaniu się obecnych pracowników, sugerujemy przekazywanie dostępu każdemu nowemu nauczycielowi, który pojawi się w jednostce w trakcie roku szkolnego – jako element niezbędny do rozpoczęcia pracy.

Obejrzyj próbkę szkolenia:


Szkolenie dla wszystkich pracowników 490 zł (certyfikat + nielimitowany dostęp w ciągu roku)

Szkolenie dla jednej lub kilku osób 70 zł (certyfikat + dostęp jednorazowy dla 1 osoby)Dodatkowe informacje:


614 wyświetleń

Comments


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page