top of page

RODO szkoła - Szczecin

Szkoły, przedszkola i żłobki ze Szczecina oraz całego województwa zachodniopomorskiego, zarówno publiczne jak i prywatne, są zobowiązane dopasować się do przepisów RODO, czyli polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, powstałej na bazie ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych.
Powinny brać także pod uwagę przepisy sektorowe, regulujące działalność samorządów, samorządowych jednostek organizacyjnych czy właśnie wspomnianych jednostek oświatowych. 

Szczecińska szkoła a przepisy RODO

Sprawujemy nadzór nad właściwym przetwarzaniem danych w jednostkach na terenie Szczecina, a także mniejszych miejscowości z terenu województwa zachodniopomorskiego, a tym samym pomagamy wdrażać przepisy RODO. Pełnimy funkcję IOD - inspektora ochrony danych lub wspieramy obecnych inspektorów oraz przeprowadzamy audyty i szkolenia z tego zakresu.  

 

Do kogo kierujemy nasze usługi w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim?

 

 • szkoły podstawowe (publiczne i prywatne)

 • szkoły średnie (publiczne i prywatne)

 • zespoły szkolno-przedszkolne

 • przedszkola (publiczne i prywatne)

 • żłobki (publiczne i prywatne)

 • ośrodki pomocy społecznej

 • ośrodki pomocy rodzinie

 • ośrodki szkolno-wychowawcze

 • CUW-y

 • urzędy miast i gmin
   

a także:
 

 • muzea, biblioteki, kina, ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki kultury i centra kształcenia zawodowego

IOD - inspektor ochrony danych w szkole w Szczecinie
 

Świadczymy usługę IOD, którego zakres obowiązków określa ustawa, ale dzięki naszemu doświadczeniu opracowaliśmy model współpracy, który zapewnia wysoki standard obsługi za niską cenę. 

Każdy z naszych klientów w ramach funkcji IOD otrzymuje:

 • codzienny, nieograniczony kontakt (mailowy i telefoniczny)

 • szybką reakcję, (np. w przypadku wystąpienia naruszenia),

 • wsparcie doświadczonej grupy specjalistów z uprawnieniami oraz certyfikatami 
  (ochrona danych osobowych, cyberbezpieczeństwo,  informatyka),

 • wizyty sprawdzające,

 • audyty i szkolenia,

 • możliwość korzystania z nowoczesnych rozwiązań i narzędzi do komunikacji i szkoleń,

 • informacje wyprzedzające (np. o zmianach w przepisach),

 • niskie koszty ze względu na system pozwalający na obsługę wielu klientów.

Zakres naszych usług RODO dla szkół, przedszkoli i żłobków w Szczecinie:


RODO szkoła Szczecin - RODO dla szkoły w Szczecinie


 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, prosimy o kontakt:

61 8280921 lub kontakt@rodosfera.pl​​

Szczecin
bottom of page