top of page

RODO szkoła - Poznań i Wielkopolska

RODO szkoła Poznań i Wielkopolska. Pomoc dla placówek oświatowych, centrów usług wspólnych - CUW, urzędów miast i gmin, muzeów, bibliotek, kin, ośrodków sportu i rekreacji, domów kultury, centrów kształcenia zawodowego. 

Poznańskie i wielkopolskie szkoły i przedszkola a przepisy RODO

Sprawujemy nadzór nad właściwym przetwarzaniem danych osobowych w jednostkach na terenie Poznania, ale również w mniejszych miejscowościach z terenu województwa wielkopolskiego. Wdrażamy przepisy RODO oraz pełnimy funkcję inspektora ochrony danych czyli IOD. Zajmujemy się także wsparciem obecnych inspektorów oraz przeprowadzaniem audytów i szkoleń personelu.  

 

Do kogo kierujemy naszą pomoc w Poznaniu i województwie wielkopolskim?

 • szkoły podstawowe (publiczne i prywatne)

 • szkoły średnie (publiczne i prywatne)

 • zespoły szkolno-przedszkolne

 • przedszkola (publiczne i prywatne)

 • żłobki (publiczne i prywatne)

 • ośrodki pomocy społecznej

 • ośrodki pomocy rodzinie

 • ośrodki szkolno-wychowawcze

 • CUW-y

 • urzędy miast i gmin
   

a także:
 

 • muzea, biblioteki, kina, ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki kultury i centra kształcenia zawodowego

Inspektor ochrony danych (IOD) w szkołach, przedszkolach i żłobkach w Poznaniu i Wielkopolsce
 

Świadczymy usługę IOD lub wspieramy obecnych inspektorów w zakresie obowiązków, które precyzuje ustawa, ale dzięki naszemu doświadczeniu również w temacie cyberbezpieczeństwa, wdrożyliśmy bardziej nowoczesny model współpracy, który lepiej sprawdza się w obsługiwanych placówkach. 
Pomagając wielu podmiotom o podobnym profilu w bliskiej lokalizacji, udaje nam się 
zapewnić wysoki standard obsługi za niską cenę. Połączenie ochrony danych osobowych z cyberbezpieczeństwem
zmniejsza ryzyko naruszeń ochrony danych osobowych.


Każdy z naszych klientów w ramach funkcji IOD lub wsparcia obecnego inspektora otrzymuje:

 • codzienny, nieograniczony kontakt (mailowy i telefoniczny)

 • wsparcie doświadczonej grupy specjalistów z uprawnieniami oraz certyfikatami 
  (ochrona danych osobowych, cyberbezpieczeństwoinformatyka),

 • wizyty sprawdzające,

 • szybką reakcję, (np. w przypadku wystąpienia naruszenia),

 • audyty i szkolenia,

 • możliwość korzystania z nowoczesnych rozwiązań i narzędzi do komunikacji i szkoleń,

 • informacje wyprzedzające (np. o zmianach w przepisach),

 • niskie koszty ze względu na system pozwalający na obsługę wielu klientów.

Zakres naszych usług RODO placówek oświatowych w Poznaniu i województwie:


RODO szkoła Poznań - RODO dla szkoły w Poznaniu i Wielkopolsce


 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, prosimy o kontakt:

61 8280921 lub kontakt@rodosfera.pl​​

Poznań - RODO - szkoła
bottom of page