top of page
Szukaj

Standardy ochrony małoletnich - nowe obowiązki

Zaktualizowano: 8 lut

Co to są standardy ochrony małoletnich, kto jest zobowiązany je wprowadzić, do kiedy i kto jest odpowiedzialny za ich wdrożenie w placówce oświatowej?

RODOsfera.pl I Proces rekrutacji 2024/25 - Dane osobowe pozyskiwane od kandydatów

15 lutego 2024 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, tj. tzw. ustawy Kamilka. Ustawa ta wprowadza zmiany w art. 22b i 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniem przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich, gdzie mowa jest o standardach ochrony małoletnich.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.


Kto jest zobowiązany wprowadzić standardy ochrony małoletnich? Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich mają:


1. organ zarządzający:


  • jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900). Należą do nich m.in.: przedszkola, szkoły i schroniska młodzieżowe;

  • inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;


2. organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich;

3. podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich.


Termin na wdrożenie standardów ochrony małoletnich


Wszystkie podmioty zobowiązane ustawą mają czas na wdrożenie standardów ochrony małoletnich do 15 sierpnia 2024 r. Po tym terminie ich niewdrożenie zagrożone będzie karami.

Kto jest odpowiedzialny za ich wdrożenie w szkole?

W przypadku jednostek oświatowych osobą odpowiedzialną za wdrożenie standardów ochrony małoletnich jest dyrektor danej jednostki. Analogicznie dla innych podmiotów zobowiązanie spoczywa na najwyższym kierownictwie. W najbliższym czasie Ministerstwo Sprawiedliwości ma opublikować zalecenia w zakresie standardów ochrony małoletnich, które mogą okazać się pomocne przy wdrażaniu opisywanych przepisów.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie RODOsfera.pl piszemy o najważniejszych obowiązkach prawnych wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz innych ważnych tematach dla oświaty.  Jeżeli masz pytanie lub ciekawe tematy na POSTY, wyślij do nas taką informację - opublikujemy odpowiedź na BLOGU.Dodatkowe informacje:578 wyświetleń

Comments


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page