top of page

RODO szkoła - Katowice

Zajmujemy się obsługą placówek oświatowych z Katowic oraz całego województwa śląskiego. Świadczymy usługi dla publicznych i prywatnych szkół, przedszkoli i żłobków z dużych miast ale również z mniejszych miasteczek, w tym miejscowości przygranicznych, gdzie często jest problem z dostępem do wysokiej jakości usług i fachowców. 


Wdrażamy ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o ochronie danych - polski skrót RODO, który stanowi akt będący zbiorem przepisów wyznaczających ogólny kierunek jaki powinny przyjmować te tworzone na obszarze krajowym. Bezpośrednim uzupełnieniem RODO jest polska ustawa o ochronie danych osobowych. Niemniej do RODO powinny być dostosowane przepisy prawa krajowego regulujące działalność różnych sektorów, w tym samorządów, samorządowych jednostek organizacyjnych czy szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych.

Katowicka szkoła a przepisy RODO

Katowickie publiczne i prywatne szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły artystyczne, szkoły policealne, szkoły specjalne, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze oraz przedszkola i żłobki, również są zobowiązane dopasować się do RODO.

Do podstawowych obowiązków
dyrektorów placówek należy:

  • powołać IOD - inspektora ochrony danych,

  • realizować obowiązek informacyjny,

  • prowadzić rejestr czynności przetwarzania,

  • nadawać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

  • wdrożyć właściwe środki techniczne i organizacyjne - w tym szkolenia dla pracowników

IOD - inspektor ochrony danych w szkole w Katowicach 
 

Specjalizujemy się we wdrażaniu przepisów RODO w placówkach edukacyjnych w Katowicach oraz mniejszych jednostkach na terenie województwa śląskiego. Jako IOD - inspektor ochrony danych, świadczymy wysokiej jakości usługę stałego nadzoru, którego zakres obowiązków określa ustawa.


Oto zalety współpracy z naszą firmą:
 

  • codzienny, nieograniczony kontakt (mailowy i telefoniczny), szybka reakcja, (np. w przypadku wystąpienia naruszenia),

  • wsparcie grupy specjalistów (ds. ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, prawa oraz informatyki),

  • duże doświadczenie, uprawnienia, certyfikaty oraz nowoczesne rozwiązania i narzędzia do komunikacji i szkoleń,

  • prowadzenie działań wyprzedzających (np. informacja o zmianach w przepisach),

  • niskie koszty ze względu na system pozwalający na obsługę wielu klientów.

Zakres naszych usług RODO dla szkół, przedszkoli i żłobków w Katowicach:


RODO szkoła Katowice - RODO dla szkoły w Katowicach


 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, prosimy o kontakt:

61 8280921 lub kontakt@rodosfera.pl​​

KATOWICE.jpg
bottom of page