top of page
Szukaj

Udostępnianie przez jednostki oświatowe dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

Zaktualizowano: 8 wrz 2023

Biuletyn Informacji Publicznej a przepisy RODO. O czym należy pamiętać udzielając informacji publicznej? Jak przestrzegać zasady minimalizacji danych prowadząc BIP? Konsekwencje niewłaściwego udostępniania informacji publicznej w BIP.

BIP a przepisy RODO

Jednostki oświatowe na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zobowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informacji publicznych (wszelkich informacji o sprawach publicznych, obejmujących m.in. dokumentację przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, do których zalicza się protokół kontroli doraźnej organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

O czym należy pamiętać udzielając informacji publicznej?

Przy wywiązaniu się z obowiązku udzielania informacji publicznej (niezależnie czy udostępniając je w BIP, czy też odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej), każdy administrator musi pamiętać o przestrzeganiu zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, które zostały wskazane w art. 5 RODO. Oznacza to m.in., że tak udostępniane dane muszą być przetwarzane zgodnie z prawem (z poszanowaniem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej) oraz ich zakres jest adekwatny i ograniczony tylko do tego, co faktycznie stanowi informację publiczną (zasada minimalizacji danych).


Jak przestrzegać zasady minimalizacji danych prowadząc BIP?


W art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazano, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Oznacza to, że mogą pojawić się sytuacje, w których z jednej strony dany dokument będzie zawierał informacje publiczne, z drugiej zaś zawierać będzie również informacje o osobach fizycznych, które nie pełnią funkcji publicznych (lub mają z pełnieniem takich funkcji związek) i które ze względu na ich prywatność nie powinny być udostępnianie. W takich sytuacjach należy zadbać o minimalizację udostępnianych danych.


Jak wskazuje Urząd Ochrony Danych Osobowych w swoim Biuletynie (nr 4/06/2023) szkoła, udostępniając dokumenty z danymi osobowymi w Biuletynie Informacji Publicznej, powinna poddać je odpowiedniej pseudonimizacji tak, aby nie było możliwe zidentyfikowanie danych osobowych osób, których dokumenty dotyczą.


Zgodnie z art. 4 pkt 5 RODO pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.


Konsekwencje niewłaściwego udostępniania informacji publicznej w BIP


Administratorzy muszą pamiętać, że udostępnianie w BIP danych nadmiarowych stanowi naruszenie przepisów RODO i może wiązać się z nałożeniem administracyjnych kar pieniężnych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym każdorazowo należy dokonać oceny dokumentów, które mają być publikowane w BIP. Pomocny może okazać się tutaj inspektor ochrony danych.Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie RODOsfera.pl piszemy o najważniejszych obowiązkach prawnych wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz innych ważnych tematach dla oświaty. Jeżeli masz pytanie lub ciekawe tematy na POSTY, wyślij do nas taką informację - opublikujemy odpowiedź na BLOGU.Dodatkowe informacje:

576 wyświetleń

Opmerkingen


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page