top of page
Szukaj

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - mniej dokumentów

Wniosek o wydanie opinii lub orzeczenia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną bez niepotrzebnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Od 28 grudnia 2021 r. w przypadku wnioskowania o wydanie opinii lub orzeczenia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną nie należy wymagać od wnioskujących zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku.

13.12.2021 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w którym uchylono fragment (§ 6 w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia) wskazujący na konieczność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osoby, na dodatek w oparciu o nieobowiązującą już ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Do tej pory wniosek o wydanie opinii lub orzeczenia musiał zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W związku z powyższym od 28 grudnia 2021 r. w przypadku wnioskowania o wydanie opinii lub orzeczenia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną nie należy wymagać od wnioskujących zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku. Zgoda nie będzie tutaj właściwą podstawą przetwarzania danych osobowych.

Link do rozporządzenia:


Zachęcamy również do zapoznania się z informacją o wystąpieniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kompleksowego uregulowania w przepisach prawa kwestii związanych z prowadzeniem dokumentacji przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne: https://uodo.gov.pl/pl/138/2165 Dodatkowe informacje:


377 wyświetleń

Commentaires


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page