top of page
Szukaj

Obowiązek dostosowania strony www dla osób niepełnosprawnych do standardu WCAG 2.1

Zaktualizowano: 4 kwi 2022Każda placówka oświatowa jest zobligowana do dostosowania strony internetowej dla jak największej grupy osób (w tym dla osób niepełnosprawnych) według standardu WCAG 2.1.

Podstawa prawna:

Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wynikający dalej z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.


Cel wprowadzenia regulacji:

Umożliwienie swobodnego korzystania z zasobów stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przez osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami fizycznymi, intelektualnymi lub zaburzeniami poznawczymi, poprzez rozwiązania cyfrowe umożliwiające korzystanie z nich jak najszerszemu zakresowi użytkowników, z uwzględnieniem ich możliwości.


Sposób na ograniczone środki w instytucjach publicznych

Ograniczone nakłady finansowe na edukację skłaniają do szukania tanich rozwiązań, stąd wychodzimy z propozycją szybkiego i oszczędnego spełnienia wspomnianego obowiązku. Placówki edukacyjne zamiast tworzyć nowe strony internetowe, co wiąże się z dużymi kosztami, mogą zlecić wykonanie audytu, po którym będą w stanie, nawet we własnym zakresie, wg wytycznych z raportu i za pomocą wskazanych narzędzi uzupełnić ewentualne braki oraz dokonać zmian.


Koszt audytu Wykonanie podstawowego audytu strony internetowej weryfikującego najważniejsze elementy dostępności to koszt 850 zł brutto (weryfikowane są wybrane, najważniejsze elementy z wszystkich trzech poziomów dostępności)

Realizacja audytu Audyt realizowany jest przez naszego specjalistę przy wykorzystaniu dedykowanych narzędzi oraz manualnej weryfikacji aktualnego stanu witryny bez udziału pracowników placówki. Wynikiem audytu jest raport wskazujący poziom dostępności według wytycznych standardu WCAG 2.1 oraz zalecenia mające na celu wprowadzenie zmian by strona internetowa spełniła najważniejsze wymogi.

Po wykonaniu audytu i wdrożeniu poprawek jest możliwość dodatkowej, ponownej weryfikacji strony oraz otrzymanie Certyfikatu na potwierdzenie zgodności strony ze standardem WCAG 2.1 przez jednostkę.Jednostki zainteresowane otrzymaniem oferty na przeprowadzenie audytu prosimy o kontakt: 61 8280 921 lub kontakt@rodosfera.pl

Czekamy na Twoją placówkę!Dodatkowe informacje:

477 wyświetleń

Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page