top of page
Szukaj

Obowiązki szkoły korzystającej z dziennika elektronicznego

Zaktualizowano: 16 lis 2021Szkoły korzystające z dziennika elektronicznego zobowiązane są do utrzymania kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa poprzez wyznaczone osoby oraz zgłaszanie incydentów do właściwego urzędu nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia.

Szkoła jako jednostka budżetowa realizująca zadanie publiczne zależne od systemów informacyjnych, a takim systemem jest dziennik elektroniczny, zobowiązana jest na podstawie ustawy z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz przekazania danych wyznaczonej osoby (imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej) do właściwego zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV), w terminie 14 dni od dnia jej wyznaczenia.


Jednostka samorządu terytorialnego może wyznaczyć jedną osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie zadań publicznych zależnych od systemów informacyjnych, realizowanych przez jej jednostki organizacyjne. Oznacza to, że np. gmina może wyznaczyć jedną osobę do kontaktu dla wszystkich swoich jednostek organizacyjnych.


Dodatkowo szkoły korzystające z dziennika elektronicznego na mocy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zobowiązane są do zgłaszania incydentów (zdarzeń, które mają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo) do właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia.


Zgłaszanie osób kontaktowych możliwe jest pod adresem: https://incydent.cert.pl/osoba-kontaktowa#!/lang=pl UWAGA!

Przed zgłoszeniem osoby kontaktowej warto ustalić, czy gmina lub powiat nie wyznaczyły jednej osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa dla wszystkich swoich jednostek organizacyjnych.MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z NASZEJ POMOCY

Jeżeli placówka nie posiada osoby z właściwą wiedzą dot. procedur zgłaszania incydentów do wspomnianych instytucji (CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV) lub nie jest na tyle dostępna by ewentualne incydenty zgłaszać nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia - możemy objąć taką funkcję.


Zainteresowane placówki prosimy o kontakt: kontakt@rodosfera.plDodatkowe informacje:


1077 wyświetleń

コメント


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page