top of page
Szukaj

Dostępność cyfrowa w oświacie

Zaktualizowano: 27 gru 2021

Co to jest dostępność cyfrowa, kto musi ją wdrożyć i jakie są alternatywy?


Co to jest dostępność cyfrowa i jaki jest jej cel?

Celem wprowadzonych regulacji jest umożliwienie swobodnego korzystania z zasobów stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przez osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami fizycznymi, intelektualnymi lub zaburzeniami poznawczymi. Możliwość ustawienia odpowiedniego kontrastu tła, zwiększenia czcionki lub zastosowanie napisów w filmach, pozwala na realizację jednej z cech, jaką posiadają rozwiązania cyfrowe, czyli umożliwienie korzystania z nich jak najszerszemu zakresowi użytkowników, z uwzględnieniem ich możliwości.


Kogo dotyczy dostępność cyfrowa?

  1. Jednostki sektora finansów publicznych.

  2. Państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej.

  3. Osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb powszechnych, które wymienione wyżej podmioty: • finansują ze środków publicznych w ponad 50% lub • posiadają przez ponad połowę udziałów lub akcji, lub • nadzorują organ zarządzający, lub • mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego

  4. Związki podmiotów określonych w punkcie 1 i 2

  5. Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Czy są jakieś szybkie i tanie rozwiązania? Wprowadzenie stosownych rozwiązań wiąże się z kosztami, w związku z powyższym, ustawodawca pozwala podmiotom zobowiązanym do wdrożenia standardu WCAG, zastosowanie poniższych możliwości:

  1. Alternatywny dostęp - czyli zapewnienie dostępności cyfrowej danego elementu w inny sposób. „Innymi sposobami” są m.in. możliwość kontaktu telefonicznego, listowego lub mailowego (w kontekście danego elementu), możliwość kontaktu ze wsparciem tłumacza języka migowego (również online), możliwość kontaktu ze wsparciem tłumacza-przewodnika.

  2. Powołanie się na „nadmierne koszty” co nie powoduje konieczność przeprowadzenia dokładnej analizy sytuacji, które obejmuje choćby to, czy faktyczne koszty przewyższą korzyści dla osób niepełnosprawnych, jakie przynieść może pełna dostępność cyfrowa strony lub aplikacji. Analiza musi uwzględniać ponadto: stopień w jakim elementy wyłączone z dostępności będą dotyczyły osób niepełnosprawnych oraz jak ich dostosowanie wpłynęłoby na te osoby, jaki byłby koszt dostosowania cyfrowego i jak wpłynęłoby to na funkcjonowanie instytucji, ilość takich elementów oraz częstotliwość korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. Należy jednak pamiętać, że analiza przeprowadzana w kontekście „nadmiernych kosztów” powinna zawsze odnosić się do aktualnej sytuacji i w razie jakichkolwiek zmian (głównie związanych z budżetem) powinna być modyfikowana.

Dowiedz się więcej o dostępności cyfrowej - poznaj tanie rozwiązania

Dodatkowe informacje:


219 wyświetleń

Kommentare


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page