top of page
Szukaj

14 dni na zgłoszenie zmian do UODO

Zaktualizowano: 9 wrz 2021

Wśród obowiązków, jakie ciążą na administratorach danych osobowych (jednostkach oświatowych reprezentowanych przez dyrektorów), którzy wyznaczyli inspektora ochrony danych jest jeden, o którym łatwo zapomnieć. Jest nim obowiązek powiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zmianie danych, jeśli do takiej doszło.

Do danych, które należy zgłosić zaliczają się:

  • zmiana w nazwie placówki.

  • zmiana adresu placówki.

  • zmiana REGONu.

  • zmiana na stanowisku dyrektora placówki. (co prawda brak w art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych wymogu wskazania danych reprezentanta administratora, niemniej w udostępnionym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych formularzu zmiany danych administratora (podobnie jak w formularzach dotyczących inspektora ochrony danych) znajduje się rubryka, w której określa się reprezentanta administratora, czyli w wielu przypadkach dyrektora. Praktyka pokazuje, że część podmiotów decyduje się na zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych również w przypadkach zmian w tym zakresie. Jednakże nie jest to obowiązkiem prawnym.)


Zawiadomienia należy dokonać w ciągu 14 dni od zaistnienia zmian w powyższych zakresach. Należy je złożyć w formie elektronicznej i uwierzytelnić kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tym celu można posłużyć się poniższym linkiem:


Jeśli zawiadomienia dokonuje dyrektor lub jego przedstawiciel, to nie ponosi on żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku wyznaczenia pełnomocnika, koszt opłaty skarbowej za nadanie pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

W obu przypadkach sprawa zostanie załatwiona od razu.


Dodatkowe informacje:598 wyświetleń

Komentar


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page