top of page
Szukaj

Znajomość zasad bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci.

Zaktualizowano: 15 lut 2022

Raport przydatny dla nauczycieli, rodziców i ich dzieci z badania Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 8 lutego 2022 roku.


Znajomość zasad bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci w świetle wyników badań Urzędu Komunikacji Elektronicznej

8 lutego 2022 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował wyniki najnowszych badań (listopad 2021 r.) w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów przeprowadzonych wśród dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli.

Badania dotyczyły następujących obszarów:

 • nauka zdalna,

 • telefonia komórkowa,

 • korzystanie z Internetu,

 • negatywne zjawiska w Internecie,

 • Internet w szkole,

 • gry komputerowe,

 • wpływ COVID-19 na rynek telekomunikacyjny.


Opublikowane badania dostarczają wielu cennych informacji w obrębie wyżej wspomnianych obszarów, jednakże my chcielibyśmy skupić się na wnioskach płynących z części poświęconej negatywnym zjawiskom w Internecie.


Poniżej przedstawiamy podsumowanie badań w kontekście negatywnych zjawisk w Internecie:

 1. Większość dzieci nie miała styczności z negatywnymi zjawiskami w sieci (60,0% dzieci; 59,5% rodziców). Najczęściej dzieci miały styczność z obrazami prezentującymi przemoc (17,8% dzieci; 12,4% rodziców). Dodatkowo, niemal wszystkie dzieci i rodzice znają pojęcie hejtu (odpowiednio: 97,1% i 96,3%).

 2. Dla większości dzieci pozytywną stroną korzystania z Internetu jest łatwa i szybka komunikacja z rodziną i znajomymi (55,4% dzieci). Rodzice z kolei najbardziej doceniają pomoc w odrabianiu prac domowych (60,2%).

 3. Najczęściej wskazywanym zagrożeniem wynikającym z korzystania z Internetu zarówno według dzieci, jak i rodziców jest możliwość uzależnienia się od niego (odpowiednio: 32,9% i 40,5%).

 4. Najczęściej wskazywaną organizacją dbającą o bezpieczeństwo w sieci był Rzecznik Praw Dziecka (61,7% rodziców).

 5. Rodzice znają więcej zasad bezpiecznego korzystania z Internetu niż dzieci. Mimo to są oni zgodni w opinii, że nie wolno podawać w sieci danych osobowych ani haseł i nie wysyłać zdjęć (41,4% dzieci i 66,6% rodziców).

 6. Większość dzieci wskazało, że rodzice rozmawiali z nimi na temat bezpiecznego korzystania z Internetu (87,3%). Biorąc pod uwagę zajęcia organizowane w szkole, związane z bezpieczeństwem w sieci należy zwrócić uwagę na to, że 86,7% dzieci i tylko 59,2% rodziców potwierdza organizowanie przez szkołę takich zajęć.

 7. Wyniki badania pokazują, że rodzice nie są w pełni poinformowani o istniejącym niebezpieczeństwie dotyczącym przesyłania intymnych zdjęć lub gróźb z nimi związanych. Blisko 16,0% dzieci przyznało, że one lub ich znajomi wysyłali swoje intymne zdjęcia innej osobie, podczas gdy świadomość tego miało tylko 1,8% badanych rodziców.

 8. Większość dzieci słyszało o „hejcie”, a połowa (50,5%) dzieci znało różnicę między hejtem a mową nienawiści. Najczęstszą reakcją na obraźliwy komentarz według 45,5% dzieci byłoby poinformowanie rodziców.

 9. Niecała połowa dzieci (47,8%) i rodziców (44,5%) wskazali, że dzieci prawie cały czas noszą przy sobie telefon i reagują na każdy dźwięk wiadomości. Przy czym 16,0% dzieci czuje niepokój gdy znajomi nie piszą do niego, a 35,0% dzieci boi się, że po opublikowaniu materiałów na portalu społecznościowym nie spotkają się one z zainteresowaniem.

 10. Blisko 63,8% dzieci i 58,6% rodziców zna pojęcie „challenge”.


Z badań wynika, że rodzice przeceniają świadomość swoich dzieci w aspekcie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Dzieci najczęściej słyszały o zasadzie niepodawania w sieci danych osobowych ani haseł oraz niewysyłania swoich zdjęć (41,4%), jednak dużo wyższy odsetek dotyczy rodziców, którzy uważają, że ich dzieci mają świadomość konieczności stosowania takiej zasady (66,6%). Większość rodziców jest również przekonana o tym, że ich dzieci wiedzą, że nie wolno udostępniać swoich prywatnych danych osobom nieznajomym (66,6%) oraz należy pamiętać, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje (56,5%). Niestety o tych dwóch zasadach słyszało tylko (odpowiednio): 39,9% i 33,1% dzieci w wieku 10-14 lat.

W związku z powyższym apelujemy do rodziców, by nie lekceważyli zagrożeń czyhających na dzieci w Internecie oraz by rozmawiali z nimi na temat bezpieczeństwa w sieci.


Jednocześnie zachęcamy wszystkich do zapoznania się z wynikami badań, które opublikowano pod adresem:Dodatkowe informacje:

464 wyświetlenia

Comments


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page