top of page
Szukaj

Wakacje to najlepszy czas na CMDB w placówce

Baza konfiguracji CMDB - nowy obowiązek placówki oświaty w ramach KRI

Wakacje to najlepszy czas na CMDB w placówce

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określa szereg kryteriów, które należy spełnić, żeby móc uznać, że dany podmiot jest zgodny z jego założeniami. Wśród stawianych wymagań wymienia się m.in. „utrzymywanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację” - § 19 ust. 2 pkt 2.

 

Formą dostosowania się jednostki do powyższego punktu jest zaprowadzenie bazy konfiguracji CMDB. Zanim przejdziemy do wyjaśnienia czym jest taka baza, należy podkreślić, że nie jest ona równoznaczna z przeprowadzaną okresowo inwentaryzacją środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, która co prawda uwzględnia zasoby informatyczne, ale jedynie w kontekście ilości sprzętu i stopnia jego amortyzacji.

 

CMDB to angielski skrót, który oznacza Configuration Management Database co można przetłumaczyć jako baza danych zarządzania konfiguracją i jest to baza danych, która służy do przechowywania informacji o zasobach sprzętowych i programowych oraz relacji między nimi. Inne określenie CMDB to rejestr zasobów teleinformatycznych.

 

W CMDB rejestruje się takie typy danych dotyczące m.in.:

  • sprzętu komputerowego

  • oprogramowania

  • sieci

  • lokalizacji

  • dokumentacji

  • licencji

 

A zatem jest to repozytorium, które przechowuje informacje na temat elementów składowych tworzących infrastrukturę IT. Jego podstawowym celem jest możliwość kontrolowania stanu zasobów, w skład których wchodzą urządzenia, systemy, oprogramowanie czy licencje, celem podejmowania określonych decyzji we właściwym czasie. Dzięki prowadzeniu aktualnej bazy CMDB można chociażby stwierdzić, które licencje dobiegają końca, a które oprogramowanie czy sprzęt wymagają wymiany, gdyż nie spełniają już właściwie zadań, do których są wykorzystywane.

Tworzenie bazy konfiguracji CMDB jest procesem żmudnym i czasochłonnym, zwłaszcza jeśli jest wykonywane równolegle z codziennymi obowiązkami a samo budowanie bazy następuje od podstaw. Przepisy nie określają jednak jednoznacznie, że proces ten musi być przeprowadzony własnymi siłami. Całość można zlecić podmiotowi zewnętrznemu.

 

Okres wakacyjny to najlepszy czas na wykonanie CMDB. Oto, dlaczego:

 

  1. Mniejsze obciążenie pracowników sekretariatów: w okresie wakacyjnym często obserwuje się mniejsze obciążenie pracą, w związku z zakończeniem roku szkolnego i ogólnie panującym okresem urlopowym. To może ułatwić przeprowadzenie procesu audytu i stworzenie raportu, gdyż oddelegowane osoby mogą poświęcić więcej czasu naszym audytorom na przekazanie niezbędnych informacji do sporządzenia dokumentacji.

  2. Przerwa w działalności urządzeń komputerowych i sieci: wakacje to czas przestoju infrastruktury sieciowej i niekorzystania z komputerów (szczególnie w salach komputerowych) co ułatwia pozyskanie danych o komputerach i urządzeniach elektronicznych niezbędnych do stworzenia bazy.

  3. Coraz większa świadomość obowiązku spoczywającego na dyrektorach jednostek, zagrożeń wynikających z zaniedbań oraz kontroli i ewentualnych kar: wykorzystanie wolnego czasu na przeprowadzenie niezbędnych działań w celu dostosowania się do obowiązujących standardów to dowód na właściwe podejście do pracy oraz pozytywny sygnał dla pracowników i organów prowadzących. Wykonanie niezbędnych działań oraz posiadanie wymaganych dokumentów, pozwala na większy spokój i poświęcenie się innym obowiązkom w trakcie roku szkolnego.

 

Warto jednak pamiętać, że stworzenie bazy konfiguracji CMDB to proces kompleksowy, który wymaga odpowiednich kompetencji, właściwych danych i poprawnej dokumentacji. Zawsze warto skonsultować się lub zlecić prace ekspertom.

 

Jeżeli Państwa placówka chce skorzystać z naszego wsparcia w zakresie stworzenia bazy konfiguracji CMDB to zapraszamy do współpracy:

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 61 8280 921 kontakt@rodosfera.pl

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie RODOsfera.pl piszemy o najważniejszych obowiązkach prawnych wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz innych ważnych tematach dla oświaty.  Jeżeli masz pytanie lub ciekawe tematy na POSTY, wyślij do nas taką informację - opublikujemy odpowiedź na BLOGU.Dodatkowe informacje:260 wyświetleń

Comments


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page