top of page
Klauzula informacyjna

Podając dane Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji zamówienia.

Klient przyjmuje do wiadomości, że:

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest PC Service D. Nogaj. S. Łabowski ul. Zielna 20, 60-185 Skórzewo, e-mail: kontakt@rodosfera.pl

  2. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie lub w celu realizacji zamówienia na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

  4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa.

  5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

  6. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  7. Przysługuje mu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.

  8. Przysługuje mu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  9. Przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez administratora tych danych narusza przepisy obowiązującego prawa.

bottom of page