top of page
Szukaj

Udostępnienie nagrania monitoringu na żądanie Policji

Zaktualizowano: 3 lis 2022
Ujawnienie nagrań z monitoringu organom ścigania powinno odbyć się po przedstawieniu odpowiedniego wniosku ze strony Policji w formie pisemnej.

W takim wniosku powinna być wskazana podstawa prawna, np. art. 217 kodeksu postępowania karnego.

Jeśli Policja zasygnalizowała konieczność zabezpieczenia nagrań z monitoringu, ale jeszcze fizycznie funkcjonariusze nie pojawili się u Państwa w celu zabezpieczenia kopii nagrań, to przede wszystkim należy zadbać o to, by nagrania z pożądanego przez Policję okresu nie uległy samoczynnemu usunięciu przez nadpisanie (np. poprzez ich zapisanie na odrębny nośnik lub wyłączenie opcji nadpisywania).


Samo udostępnienie nagrań z monitoringu powinno odbyć się po wylegitymowaniu się funkcjonariusza Policji. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości osoby podającej się za policjanta (sytuacja skrajna) można wykonać telefon do właściwej komendy w celu weryfikacji, czy faktycznie konkretny funkcjonariusz został oddelegowany do Państwa placówki.


Jeżeli chodzi o samą procedurę uzyskiwania kopii nagrań – gdy szkoła nie posiada dedykowanej procedury udostępniania danych z monitoringu, w tym rejestru udostępnień, to fakt udostępnienia nagrań warto odnotować w notatce służbowej, w której zawrze się informacje dotyczące daty udostępnienia, komu dane zostały udostępnione (dane funkcjonariusza), podstawy udostępnienia (wniosek Policji z dnia…) oraz informacji o samym nagraniu (z jakiego okresu były to nagrania, ewentualnie z których kamer). Można poprosić funkcjonariusza o podpisanie takiej notatki.Dodatkowe informacje:


192 wyświetlenia

Commentaires


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page