top of page
Szukaj

Szkoły coraz częściej wymagają od nowych nauczycieli certyfikatów ukończenia szkolenia dot. RODO

Zaktualizowano: 15 sty 2023Każdy nauczyciel, pracownik administracyjny i obsługowy, który wykonuje swoje obowiązki służbowe, zobowiązany jest także do przestrzegania zasad prawidłowego przetwarzania danych osobowych, jeśli do takiego przetwarzania dochodzi.

W związku z powyższym niezbędnym jest przygotowanie się do wykonywania obowiązków służbowych w taki sposób, żeby wiedzieć jakie zasady związane z ochroną danych osobowych stosować oraz do kogo zwrócić się w razie wątpliwości co do legalności wykonywanych operacji na danych lub wystąpienia incydentu. Najprostszym sposobem jest przeszkolenie się z zakresu zagadnień związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.


W niektórych przypadkach przed przystąpieniem do pracy, placówka zapewnia kurs z tematu ochrony danych osobowych, ale coraz częściej wymaga się od nowych nauczycieli certyfikatów ukończenia szkolenia dot. RODO zdobytych u poprzedniego pracodawcy lub we własnym zakresie.

Sugerowane rozwiązanie

Jednorazowy dostęp do szkolenia dla pracownika placówki z możliwością realizacji w dogodnym dla siebie czasie. Do wyświetlenia na monitorze dowolnego komputera, tabletu lub smartfona podłączonego do internetu.

Koszt szkolenia dla jednej osoby wraz z certyfikatem to:

70 zł brutto

Przy zamówieniu, osoba kupująca otrzymuje link ze szkoleniem oraz po obejrzeniu filmu imienny certyfikat, zaświadczający o korzystaniu z tej formy doskonalenia zawodowego. Adresaci szkolenia: pracownicy szkół, przedszkoli, żłobków, ośrodków szkolno-wychowawczych, Treść programowa szkolenia:

  • prezentacja głównych definicji z zakresu ochrony danych osobowych,

  • określenie podstaw prawnych, na których opiera się ochrona danych osobowych,

  • przedstawienie przykładów błędnych interpretacji regulacji prawnych,

  • charakterystyka UODO oraz IOD z zakresem ich kompetencji,

  • przybliżenie czym są kategorie danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą,

  • zapoznanie z zasadami na jakich powinien funkcjonować monitoring wizyjny,

  • wyjaśnienie jakie obowiązki posiada pracownik wobec pracodawcy (jako ADO),

  • wyjaśnienie jakie obowiązki posiada pracodawca (jako ADO) wobec pracownika,

  • wyłożenie podstawowych zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem w kontekście przetwarzania danych osobowych.

Obejrzyj próbkę szkolenia:Szkolenie dla jednej lub kilku osób 70 zł (certyfikat + dostęp jednorazowy dla 1 osoby)Dodatkowe informacje:


809 wyświetleń

Comments


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page