top of page
Szukaj

Czy i jak można prezentować wyniki postępowania rekrutacyjnego w obecnym roku szkolnym

Najnowszy przepis ma charakter aktu jednorazowego i zasady w nim określone obowiązują jedynie w roku szkolnym 2021/2022.


W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

w ciągu roku 2020 oraz w trakcie trwania 2021 weszła w życie wielka liczba nowych przepisów, których celem było dopasowanie pewnych obszarów życia, w tym z zakresu oświaty, sytuacji w jakiej znaleźliśmy się w obliczu ogłoszenia stanu epidemicznego.

Tempo w jakim poszczególne regulacje pojawiały musiał przyczyniać się do powstawania chaosu związanego z trudnościami jakie niesie za sobą ciągłe aktualizowanie stanu wiedzy na temat zasad obowiązujących w danym momencie.


20 marca 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493).

Od tamtego czasu poszczególne zapisy oraz uzupełnienia w postaci „rozporządzeń zmieniających rozporządzenie” pojawiły się aż 23 razy. Co daje, średnio, ponad jedną zmianę miesięcznie (!).

Jedną z kwestii, którą regulowały kolejne rozporządzenia, była ta dotycząca zasad publikowania wyników postępowań rekrutacyjnych w postaci list kandydatów.


Zmiana wprowadzona 1 września 2020 r. (rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz. U. 2020 poz. 1394) została sformułowania następująco:

„6. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.”


Proszę jednak pamiętać, że powyższe ma charakter aktu jednorazowego i zasady w nim określone obowiązują jedynie w roku szkolnym 2021/2022.

W dalszym ciągu wiążące są, przytoczone w zmianie przepisy z zakresu Prawa oświatowego. Zgodnie z art. 158 ust. 4:

„Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.”


PODSUMOWUJĄC:

Publikowanie wyników postępowania rekrutacyjnego na stronach internetowych jednostki oświatowej jest możliwe jedynie w przypadku postępowań na rok szkolny 2021/2022. Gdyby zaszły jakiekolwiek zmiany w tym zakresie, postaramy się informować Państwa na bieżąco.


Dodatkowe informacje:136 wyświetleń

Comments


Chcesz otrzymywać bezpłatne aktualności - Zarejestruj się

bottom of page